Camerabeveiliging

Om de veiligheid in en rond een VvE complex te vergroten is het raadzaam om cameratoezicht te laten plaatsen. Cameratoezicht in en rond een complex kan overlast tegengaan en gemeenschappelijke zaken beschermen. Een andere reden om camera’s te installeren is het tegen gaan van diefstal en inbraken. Tijdens de Algemene Leden Vergadering moet er worden gestemd over het al dan niet laten plaatsen van camera’s, om tot een akkoord te komen is er een meerderheid van de stemmen nodig.

Let op! Een VvE mag cameratoezicht onder bepaalde voorwaarden instellen om eigendommen en bewoners te beschermen. U kunt voor meer informatie de website Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Onze experts komen graag bij langs om te kijken naar de mogelijkheden omtrent de plaatsing van cameratoezicht.

Direct contact? Bel: 071 737 03 90